Saviola
За бранда

SAVIOLA е компания, която може да се похвали с над 100 години опит в производството на сирене Grana Padano и Parmigiano Reggiano. Компанията все още се управлява от семейство Савиола, което има дълги традиции в областта на производството на сирене. За пълно удовлетворение на своите клиенти, компанията все още използва най-добрите налични съставки, съчетани с най-модерната технология, за да гарантира най-високите стандарти за качество на своите продукти.

За продуктите

Grana Padano и Parmigiano Reggiano са два сорта сирена, които са защитени и контролирани от съответните им консорциуми.

Маркировката на консорциума е брандирана върху кората, само ако сиренето отговаря на строгата производствена дисциплина, предвидена от консорциума, и само ако е произведено с използване на мляко от ЗНП (защитено наименование за произход), декларирано от Европейския съюз.

Под прожекторите на непрекъснатото усъвършенстване на своите продукти и на по-квалифицираното обслужване на своите клиенти, компанията Saviola сертифицира всяка стъпка по пътя си, от производството до маркетинга от 1996 г насам.

Първоначалният стандарт беше сертификат UNI EN ISO 9001, който с течение на времето беше разширен до всичките му бизнес сектори и до всички производствени звена, включително обработка, опаковане и маркетинг за всички негови продукти. За да направи тази рамка още по-пълна и да отговори на изискванията на чуждестранни клиенти, компанията кандидатства за стандарта BRC, получен през 2004 г. и за стандарта IFS, който компанията получи през следващата година.

Компанията непрекъснато се ангажира с поддържането стандартите за сертифициране на най-високото им ниво, така че нормите, предвидени от различните стандарти да станат неразделна част от нейната бизнес култура. По този начин се позволява всеки сектор от компанията да достигне целта за висококачествени продукти и услуги.